DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 01.10.2013 16:52:39 

Ratková - rodný môj kraj....

Ratková vo filme z r. 1935-37
Loading

Vitajte na stránke mojaratkova.weblahko.sk v sekcii Ratková vo filme z r. 1935-37

kmm
Ratkovské filmové fragmenty z rokov 1935-37
Dodatočne ozvučený amatérsky film bývalého ratkovského učiteľa p. J. Klincka (trvanie cca 12 minút),
zachytáva momentky z Ratkovej a jej bežného života v medzivojnovom období,  
Film je verejne prístupný na YouTube

 
 
kmm
 
Pán učiteľ Ján Klincko (1884-1964) a jeho filmové dokumenty o Ratkovej.
 
Spomienky a úvahy napísal Vojtech Bradovka (*1925)
 
Prvé filmové premietanie v Ratkovej zorganizoval učiteľ ľudovej školy pán Ján Klincko v roku 1935. Vlastnil premietací prístroj na 8 mm neozvučený film. Premietanie sa konalo v sále mestského domu. Premietali sa najčastejšie americké kovbojky a filmy o indiánoch. Vtom čase obdivovaným hrdinom filmov bol slávny pes, vlčiak Rin-tin-tin. Veľmi sme sa zabávali na šľahačkových bitkách vo filmových groteskách, v ktorých účinkovali Chaplin, Laurel a Hardy aďalší komici. Sála bola vždy plná vďačných divákov.
V tom čase vlastnil pán učiteľ aj 8 mm amatérsku filmovú kameru a nakrúcal okrem svojich príbuzných aj všedné výjavy zo života obce. Tieto zábery sa premietali na záver filmových predstavení. Vzbudzovali mimoriadnu pozornosť divákov, ktorí mali možnosť vidieť sami seba, alebo svojich známych v pohybe na filmovom plátne.
 
Škoda, že sa zachoval len zlomok týchto filmov.
V rámci príprav stretnutia rodákov, krajanov a sympatizantov Ratkovej, ktoré sa konalo 2. septembra 2006 v Ratkovej ma napadlo, že by bolo zaujímavé premietnuť tieto filmové záznamy z rokov 1935-37 účastníkom. Dcéra p. učiteľa Klincka, Anna Bugárová-Klincková z Rimavskej Soboty, bola ochotná požičať tieto filmy na tento účel. Žiaľ, zistili sme, že sú v žalostnom technickom stave, a že sa zachovali len fragmenty filmových pásov.
 
Ing Daniel Bőhm sprostredkoval ich prepis na DVD prostredníctvom p. Mareka Šulíka, a tak sa zachránilo aspoň torzo z týchto pre nás krajanov vzácnych, 60 rokov starých filmových záberov z Ratkovej. Neúplné útržky filmových pásov tvorili zmes rodinných a obecných udalostí, preto sme vybrali časti všeobecné a pokúsili sme sa ich ozvučiť a okomentovať. Pre miestnych divákov je takto upravený 12 minútový film zaujímavejší. Robili sme to v domácich podmienkach na bežnom PC.
Dokument je určený pre archív novozaloženého občianskeho združenia „Naša Ratková“, ktoré nemá prostriedky na profesionálne spracovanie tohto dokumentu lokálneho významu.
P. s.
Tieto spomienky a úvahy okrem občianskeho združenia „NAŠA RATKOVÁ“ posielam s jednou našou nahrávkou CD p. Marekovi Šulíkovi, ako poďakovanie a dôkaz, že vďaka jeho aktivite pri záchrane starých amatérskych filmov sme získali pre nás rodákov vzácny lokálny filmový dokument.
Vojtech Bradovka
 

 

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, mazať a ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

  • Používajte často nové bloky.
  • ENTER = nový odstavec.
  • SHIFT+ENTER = nový riadok.
  • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
  • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
  • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk