DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 01.10.2013 16:52:39 

Ratková - rodný môj kraj....

HLAVNÁ STRÁNKA
Loading
Vítajte na mojom webe o Ratkovej  
Táto osobná stránka bola založená 23.11. 2009, 
.

 Podrobný obsah WEB stránky sa otvorí kliknutím TU


POĎAKOVANIE KRAJANOM A SYMPATIZANTOM.
Dňom 2. februára 2013 zanikne táto stránka pre malý záujem dopisovateľov a čitateľov.

Oznamujem tým niekoľko málo priaznivcom, že niektoré články prenesiem  na stránku
  http://www.kgbacikovia.websnadno.cz/  

s úctou a srdečne Vojtech Bradovka
dedobelo@gmail.com

ÚVOD

 VŠELIČO o RATKOVEJ, o nás aj o mne.

   Volám sa Vojtech Bradovka,(*1925), som rodák z Ratkovej, (okr.Revúca,)  pôvodným povolaním stavebný technik, teraz  invalidný dôchodca. Bývam v Nadabule pri Rožňave. Detstvo, roky dospievania a začiatok aktívneho veku v zamestnaní som prežil v Ratkovej. Mám silnú citovú väzbu k môjmu rodisku, ale žiaľ, pokročilý vek a moja invalidita mi neumožňuje aktívnu účasť na podujatiach občianskeho združenia "Naša Ratková" v jeho úsilí  pomáhať  vedeniu obce pri prekonávaní problémov, ktoré z objektívnych príčin na tento kraj ťažko doliehajú. 
   Po ťažkom úraze, už ako 78 ročný som sa začal oboznamovať s Internetom a elektronickou poštou, . To mi umožnilo  sústreďovať a prezentovať  pomocou počítača rôzne písomné, obrazové materiály a zvukové nahrávky o reáliách mojej rodnej obce. Tieto pre mňa vzácne dokumenty a podklady som doteraz, ako ratkovský rodák  viacej-menej zo záľuby opatroval vo svojom rodinnom archíve. Zbieral som a zbieram všetko, kde je zmienka o Ratkovej,  od historicky doložených údajov,  cez výstrižky z dobovej a regionálnej tlače, príhody zaznamenané podľa ústneho podania, a ešte všeličo iné, ale hlavne sa zameriavam na zbieranie  a dokumentovanie  ľudového humoru z Ratkovej.

 Boli časy boli, ale sa minuli....
Vrchol rozvoja dosiahla Ratková v prvej polovici 19.storočia. V  r. 1837 mala 1615 obyvateľov ( 310 remeselníkov, 116 tovarišov). Prevažne garbiari, čižmári, súkenníci, plátenníci a pod. Svoje výrobky chodili predávať najmä na „dolnú zem“. Úpadok obce začal v druhej polovici 19. storočia, keď sa Ratková ocitla mimo výstavby siete železníc v C..k. monarchii. Ratková podľa sčítania v r. 2001 mala už len 494 obyvateľov Dnes by sa dali živoriaci remeselníci spočítať na prstoch jednej ruky. Podľa môjho názoru
Spomienky na slávnu minulosť obce  a svojrázny ratkovský ľudový humor,
je dnes snáď jediné,  čím sa ešte dnes môže Ratková zviditeľniť vo svete.
 
 
   
 Nádej zomiera posledná.
Držím sa zásady, že aj negatívny obsah by mal mať pozitívny záver, Kdesi v podvedomí „sa nádejam“ : Čo ak práve svojrázny ratkovský humor sa stane tým spúšťacím mechanizmom, ktorý upriami pozornosť niekoho z kompetentných činiteľov na problémy tohto prekrásneho, ale  úradmi, politikmi  a  bohom  zabudnutého mikroregiónu horného Gemera, ktorý si vlastnými silami a prostriedkami už nedokáže pomôcť. Nerobím si nároky na uznanie  hodnovernosti opisovaných udalostí. V mojom prípade je to len zberateľské hobby. Mnohé z  opisovaných príbehov,  by ale mohli zaujímať ratkovských rodákov, krajanov a sympatizantov  Preto ich mienim postupne uverejňovať na tejto mojej privátnej WEBovej stránke. 
Možno  niekoho pobavia a poslúžia  aj budúcim generáciám, ak sa budú zaujímať o svoje ratkovské korene.

-

Margita alias Babina, moja  manželka, pôvodným povolaním učiteľka, učila na meštianke v Ratkovej, na ktorú rada v dobrom spomína. V súčasnosti obaja píšeme svoje spomienky na prežité etapy nášho života. Umožňuje nám to naša spoločná  záľuba v počítačovej komunikácii.
Napíšte nám

                  e-mail  babinka.bradovkova@gmail.com                        e-mail: dedobelo@gmail.com 

                                        

 Túto WEB stránku venujem všekým obyvateľom Ratkovej a blízkeho okolia.
Vedúcim činiteľom  obce, Občianskemu združeniu "Naša Ratková",
mojim krajanom, rodákom a sympatizantom tohoto čarovného, ale  zabudnutého kúta Gemera,
ktorí sú roztrúsení po svete.
 
 
Milí návštevníci, sekcia DISKUSNÉ FÓRUM je prístupná  v ľavom stĺpci menu, dole.
Ak sa vám WEB stránka páči, napíšte to do odkazovača. Slovo uznania je môj jediný honorár.
Ak sa vám na stránke niečo nepáči, napíšte to mne na : e-mail dedobelo@gmail.com 
Konštruktívna kritika je vítaná, ako podnet k náprave.
 
 História projektu tejto webstránky   www.mojaratkova.weblahko.sk
 Za pomoc pri tvorbe tejto WEB stránky ďakujem predovšetkým môjmu synovi Jankovi. Jemu vďačím, že som sa dal v pokročilom veku ako 78 ročný spolu s manželkou  nahovoriť na osvojenie práce s počítačom. Trpezlivo nás usmerňoval v začiatkoch. Ešte stále jeho odborná pomoc je v tejto problematike pre nás nepostrádateľná, On vytvoril moju prvú WEB stránku "BraVo" ktorá je predchodcom tohto projektu zbierky reálií o Ratkovej., Tiež má zásluhu aj na zostavení editovaní a sponzorovaní mojej knižočky "Ľudový humor z Ratkovej a spomienky na mladé letá", ktorú som vydal pre priateľov vlastným nákladom v r, 2003. Jej  prepis uverejňujem na tomto WEBe.  Poďakovanie patrí  mojej manželke, ktorá má porozumenie pre túto moju záľubu a všemožne ma  v nej podporuje.
 1.december 2009  Vojtech Bradovka
 

Ludmar: Nostalgické video o Ratkovej          
autor; Ing Ľudovit Černok

klikni na    http://www.youtube.com/embed/l8Ztla76jyA"

Každý pošiel inou stranou....

Zároveň na tejto  privátnej WEB stránke sú vyhradené sekcie aj pre druhú etapu života, našej rodiny, keď sme sa v r 1956 presťahovali z Ratkovej do Nadabuly pri Rožňave, ktorá  je pre nás s manželkou a dvomi dospelými synmi; Jánom a Pavlom, trvalým bydliskom a miestom azylu dodnes. Prostredníctvom internetu sme sa dostali do povedomia scenáristky STV Dvojka, ktorá navrhla natočiť o našej famílii črtu.O mojich počítačových aktivitách bola zmienka aj v tlači a v rozhlase.

 

Fíčer

Rozhovor so žurnalistom Michalom Hercegom 
Rozhlasová nahrávka Spomienky na  vojenčinu v Znojme 1950-52

Rádio REGINA
Bratislava

 Fíčer

Rozhovor so žurnalistom Michalom Hercegom
 http://mojaratkova.weblahko.sk/seniorklub_bradovkovci_21_april__5_.mp3

Rádio REGINA
Bratislava

Maj Gemer

Život s počítačom,  Eva Čobejová – časopis „týždeň“ 17 január 2011

Vazeny pan Bradovka, uz ste aj na webe WHO. Posielame Vam link. S pozdravom       V.Matej SOCIA
link: http://www.euro.who.int/en/who-we-are/whd/world-health-day-2012/personal-stories

Po odvysielaní relácie sa ozvali priatelia, známi a celkom náhodní diváci E-mailom a v odkazovači stránky KGB
pozri kópie odkazov

 

 

Zábavno náučnú rozhlasovú reláciu o Ratkovej

„BOLO ŽE TO V TEJ RATKOVEJ DÁVNO“
napísal náš krajan Dr. Július Farkaš. Reláciu viackrát vysielal Slovenský rozhlas.
Dvojdielna rozhlasová nahrávka :(Zapni zvuk)
 
 
 Účinkuje známy herec: Boris Farkaš, rodák z Ratkovej
 
 

Do pozornosti pamätníkom !
Pozrite si zachované fragmenty 8 mm filmu z rokov 1935-1937, ktoré nakrútil p. učiteľ Ján Klincko
Klikni na; "http://www.youtube.com/embed/fAeySXW5tIM