DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 01.10.2013 16:52:39 

Ratková - rodný môj kraj....

Archaický humor o Ratkovej
Loading

 

Prezeráte tzv. hlavnú sekciu uvedenú v menu. Pridružené podsekcie zobrazíte kliknutím na nápis v pravo hore.

 

Humor z archívu...
V roku 2003 podarilo sa mi prostredníctvom výpožíčnej služby Národnej knižnice Matice Slovenskej v Martine získať fotokópie doleuvedených článkov. Aby mohli byť spracované na počítači k vôli publikovaniu na internete boli preklopené počítačom do Wordu. Zároveň som vykonal úpravy chybného zobrazenia textu do ratkovského nárečia.                                 (Poznámka: znak ä sa číta ako predĺžené ä)
Vojtech Bradovka
  
Slovenské pohľady ročník XII
  na prelome rokov 1899-1900 v dvoch číslach uverejnili   humorné príbehy  pod spoločným titulom
 
 " Posmešky namierené proti Ratkovej v Gemeri"
 
Ratková
Napísal Ilík
  
Sol, šva rostnia.
 Za dávnych šäsó v Ratkové aj sol predávali od mesta. Solärski kurátori vážili jú pod meským domom. Lenže švaže, koj sä šlovek soló nabere, za tým ozaj statošne smädží. A preš by šlovek vodu piv, koj má pod nosom kršmu. A preto aj páni kurátorove ta šästo zabehývali sä ovlažič.
        Edoráz pri poháriku staršimu pánu kurátorovi taká myšlianka napadla, ež pódá, bulo by daš s tó drobnó soló robič , koj to každý meščän chyba kružky pýta a drobnú nikto nechce brač..“ Mámo jé už“ pódá „ za dva gence zvýšené“
        „ A vera by to najlepši bulo -povia mladší kurátor- adaj koby zmo ju dakde zasäli. Narostly by nám kružky, ak celja zvany. Ve aj krompele malja sadä, a velkja z nich narostnú.
        „A už v tom pravdu máš, brat choci si aj kus napitý!“ povia starší.
        Diktum-faktum, oznámili to pánu rychtárovi a tot hneč rozkäzav zorač najlepšú meskú zem a sol porädnym spvasobom sä do né aj zasäla.
        O mesäc sä zašälo na zemi pekne zelenač . „Hlä“. Pódá, ako rostnia, ale ši bude daš z né? Bulo by ju obzreč a koštovač“
        Išla celá deputáciä na zem. Pán Richtár si osobovav, eš šva sä týče koštívanä v tom sä vam najlepši vyzná. Aj z meské pivnici sä nesmja súdok s vínom, alebo pálenkó do kršmy skoré vykoločič, kým ho pán rychtár nekoštuje a hlavó nepokýva, ež maže ič.
        „No dobre“-pódá- nech prvý, pán rychtár koštuje“
        „Ale švaže, koj pán rychtár opacha šlovek, nohy má ako slon, ve jú tot šitkú zošläpe. A naš že smo my tu ostatní, povja solný kurátor? Vezmimo ho ščirä na drúšiky, tak ništ nepošläpe“
        Aj tak urobili, zväli rychtárä na drúšiky a ščirä ho vnesli do posriadku zemi. Tam ho potom zložili.
        Pán rychtár otrhne edon kus , zapáchne a koštuje. Ale sä aj razom ulapí za nos aj za ústa“ Ej bratä!“ pódá, ši je klätá!, tak páli ako segedínska paprika“
        Koštujú aj ostatní, aj tí šicí dobre o jazyk neprišli.
        Aby šärta ni, koj koštívali najmocnéšú pržlivu. Lebo ve na celé zemi ani bylka soli nebula narostla, ale šíro šistá pržliva.
 
2. Drahá vlna.
        Išli Ratkoväne s Bystränmi na vlnu do Cisócä. A Bysträne, to su vám takí, ež len šva nevidží, to neukradne. Koj už tam dakde u Bazalidesó vlnu žochovali nad sklepom, vidcli na hambáre viseč šunky, šervenia ani ružä.
        „Ej, brat, bulo že by s nich," povia Ratkovän. Bysträn, tot ništ nerešia, ale dve s nich šikovne do žocha medzi vlnu pichne.
        Pán to z boku dohlädne, ale nerešia ništ. Vlnu odvážä a zaplatä. Chyba pri odberke povia pán: „A ku tým šunkám vám, podá, dobrý apetít vinšujem. Ešče po tak vysoké cene som svinskva mäso nikda nepredav!" Pravda, s vlnó aj šunky sä odvážily. Mäso bulo po dvacäč a vlna po ščiricäč gräjcaró v striable.
        No, ale na druhý rok mohly tam pre nich šunky viseč, ani edon Bysträn sä jich nedotknú.
 
3. Korunáciä
        Bula korunáciä v Prešporku. Aj slávnva mesto Ratková vyslalo svojich deputátó, eby na té slávnošči úšäst mali a daš zkúsili a videli. Vybrali sä trä a aj šäslive dvajšli do mesta. Tam v ednom hoščincu vymänili si izbu a po vešeri skoro lähli spač, eby na
druhý den tým všäsnéši stáli a korunáciu dák nezameškali.
        Nad ranom sä edon prebudží a ide vom na malú potrebu. Hlädá klušku na dveroch, ale vera jú dlho nemaže najč — až konešne daš otvorí a poneváč velká tma bula, dälé ani néde, ale len s prahu — ako doma — sä odbaví. Zatvorí dvere a kamarátom, kotrí sä tiaž
už buli pozobúdzäli, pódá; „Chlapci, taká tma távom, ako v rohu; a aj džiždžik poprchává, mne celkom nohy zmokly.
        „Ale by už mohlo aj svitač,"povia druhý.„Ja som sä vera už na obidva boky naspav."
        „Ve sä adaj už aj mne nekce," rešia trečí. „Tu dák o velé dlkšä noc býva, ako u nás v Ratkové."
        Ako sä tak zmláväjú, zrazu daš zhúkne, ani trúba archanjelová, a v tom hluku ustavišne „vivat " a „vivat!" lude krišä. A tu sä či aj noc zrazu premení sä na bialý den. Oblošnice kelner z oblokó pootvárä a naši chlapi vidä, ako sä z kostela domó lude hrnú. Bulo
už desäč hodžín a bulo aj po korunácii.
        „No, brat, ve smo či obstáli " Ale toto bulo ešče zbohom. Obzrú sä po izbe, tu mláka ani piklet veliká. Otvorä kasnu, tam šitky ich parádnia kepene mokria. Tot brat, na kotryho bula prišla tá potreba, v noci, mesto dverí otvoriv kasnu a tam sä ocedživ.
        „Preto tebe bula taká tma ta vom," povia edon.
        „A preto či nohy oprskalo," povia druhý.
        „No len už kelo nefrflite. Šva sä stálo, väc sä neodstane. Len čicho s tym aj doma ak vša, eby na nás nevychyčili,
 
        Lebo kto mav škodu, o posmech nech sä nestaréje. Tja dva vedno chodä
 
4. Pane Bože, zbläkni že…
        Tetka Michlíková bula chudobná doviška, nemala len ednú kozišku, túto chodžila pášč na Melichovú strán a dakä inde po medzäch a kríkoch. Edoráz bula vera pri pasenú zaspala a milá koziška — hibáj pomedzi kríky a trny — sä jé stračila.
        Zobudží sä a kozy nit. Hlädá, volá, kriší, ale koza ništ. Ukonaná, umolestovaná konešne ruky zloží a vzdychne:
        „Ach, Pane Bože, zbläkni že v tom trnú!!"
 
5. Šva hlava, to rozum,
        V meskom dvore kopali studnu. Eby robotníkom dák väc uevyplačili z meské kasy ako zaslúžä, pán rychtár vyniasl výrok: ež sä studnä misí premeräč. Ale lächko to povedač a tažko spravič. V tých šäsoch ešče nebuli ani láchtre, ani metre, chyba lokče a rováše. Lenže šva hlava -  to rozum. Rychtár nejadl darme chliab meský, lebo vedev vše pohnúč rozumom, ako krava chvastom.
        „Chlapci, prneste drúšik, hnedž je odmeräná. A sem sä za mnó vy šicí, šva ste tak vysokí, ako jä."
        Drúšik sä položiv šrégom nad studnu a pán rychtár zalapiv sä zan rukami tak, ež mu nohy nu do studni visely. „No, teraz nech sä — podá — druhý na moja nohy zalapí a tomu zas na nohy trečí, — tak uvidžímo, na kelo je chlapó."
        Koj sä už edno trä pána rychtárovi za nohy trímali, tomuto to pošälo kus täžkva byč. „No poškajte" — podá — „kým si ruky poplujem!" — Ale švaže, kým ruky poplúvali, drúšik puščili a tak hybáj šicí na spodok do studni. Len horko-täžko sä z né vyslobodžili a potom — z meränä nebulo ništ.
 
6. Tráviška na túrni.
        Skoré takia fígle nevystrájäli, ež by buli kostele a túrne bádkom pokrývali. Aj ratkóská bula len šändlom pokrytá. Ale šändel lächko spráchniveje a na takom zalähne aj moch a dakody aj tráviška vyrostnia. A takýto dživ dživúcí sä bú stáv aj v Ratkové. Na túrni
jim narostla tráva kräjšä, ako na Malíkové.
        Šva tu pošäč? Škoda jú tam nahač! Pekná je. Ale vera tá nebude pre chodzakia zuby. Nesmia z toho len edon šlovek chasen mač, koj je túren šicich nás nech jú spasia meský bujal.
        „A vera pravdu máš," podajú druhí. „Ale túren je vysoká, a šva až sä zabije?"
        A naš že su duchne? Ši sä nemažmo zabezpešič?
        Konec veci — bujala privjadli, uväzali za hrdlo, ako vola do jarma, a na túren tähali. Už v polovici výšävy bujal jazyk vypläziv. Aha, podá, už vopredok cíčí, ež mu bude šmäkovač. Ale milý bujal, kým ho celkom hor vytahli, sä zadrhnú a trávu nekcev ješč.
A k tomu ešče aj to sä pritrafilo, ež štrang, na kotrom ho hor tähali, nemahl dlho takú tärchu zniašč a práve vtody sä roztrhnú, koj už bujal bú tamhor na túrni. Totot letev ani šicí šärti
a v letku sä rozpuknú tak, ež mu šitky bäle von povytekaly. A šva sä tuto na spodku z duchnämi stálo a obzvlášte s pani rychtárkinyma, kotrá nechcela, eby jé duchne na spodku buli, ale na samušišký vrch jich porozkladala — , to si maže každý pomysleč !
 
7. Hrdý kräjšír,
        Bašík Furdesó išli zo stúp a na ceste zahlädnú daš sä plazič. „Švaže si za potvora?
A akia nožnice má — ši to ni dáký kräjšír ?" Bú to rak, ale v tom šäse, koj sä to stálo, ešče v Ratkové raka nikdy nebuli videli.
        Chytä šärta za chrbet, lebo za nožnice sä ho ulapič neopovážili, a vlešú na meský dom, ež by ho aj slávna vrchnošč pohlädla, šva je zaš. — Šicí vyvalili oši ako jablká, a pán rychtár hneč aj použič kcev takú príležitošč. „Koj je" -— podá — „kräjšír, nech strihá a merä."
        Práve kceli nebohymu Cirbesovi dač šič hajdúcký mundúr, už aj postav bú kúpený. „Tuž takto" — podá — tunší bude, koj nám totot výmerä a vystrihne."
        Rozprestreli postav na stval a milyho raka puščili nan, aby meräv a strihav. Milý rak len chodživ kelo chodživ po tom súkne, ale vera do strihašky sä nemav.
        „Ve to" — podá — „hrdí kräjšlri sami nezvykli strihač, len meräč, povia pán rychtár. Nože pán desätnik, ulapte vy nožnice a tak strihajte, ako vám tot bude. ukäzovač."
A desätnik chodživ s nožnicämi za rakom všä, kä sä vam plaziv, až kým šitko súkno na márnia odrobiny nepostrihav.
        „Ej, bude z tohoto šärt," povia rychtár; „ve či nás obrädživ,
takva súkno a tak na nivoš prniašč, to už ani Dano Drevenák nezfercuje. Švaže teraz
        „A vera," povia vice rychtár, „koj nám takú škodu urobiv, bulo by ho prísne pokutovač."
        „Hoden jest smrti!" cituje z Písma pán perceptor.
        A milyho raka aj odsúdžili, ež musí zhynúč, koj jim také galiby narobiv.
        Ale na aký spvasob ho znivošič? Na šibeníc je primalý a hlavu mu ak odtäč koj ani grgu nemá.  „Ale šmarmo ho do vody," povia edon senátor, „nech sä potvora zatopí."
        A na tom aj pristáli, a z moščíka bez milosrdenstva ho do vody šmarili.
        „Ši si videv, ak chvastom trepotav od läku? Nikdaj sä tot s tä nevymoce, tam tot zahynia"
 
8. Volba rychtárä.
        Predtým sa nestareli stolišnia vrchnoste do volby meskych úradníkó, ale každva mesto volilo si slobodne, koho kcelo a zaš kcelo.
        Bula volba rychtárä. Starý na žädon spvasob nechcev už ostáč, ež -- podá — aspoň ostatnia dny života kce pri triazvom rozume prežič a pijätikó sä väc neprepomáhač.
        Ale ku rychtárské palici sä najdú vše lude, na každý palec aj desäč. A vera velmi täžko bulo vyberač, koj to šicí súci aj ku piaru (péne) aj ku poháriku. Ani by nebuli vedeli vyvolič, koby starý pán rychtár svojó múdroščó im nebú ešče edoráz posvjačiv.
        „Koj sä," podá, „nevjate rozhodnúč, nech rozhodne los; a eby nikoho nepotváräli, ež adaj falošne písav cedulky, nech tot los bude živý. Puščite voš na posredok na stval. To zvjarätko je aj tak krotkva a neskáše ako blcha. A tí, kotrí sú za rychtárä vyznašení, nech obstanú štval a na koho voš zlezia, tot nech bude rychtárom.'^
        A urobili tak. Nebohý Marcik Pelech im za dva groše vdäšne prepuščiv ednú, lebo ich mav aj na tucty. A milá voš čichým lezom přibližovala sä hneč k ednymu a hneč druhymu, až konešne ednyho si zvolila, a na nom sä usadžila. A tomu zakrišäli: vivat ! – a bulo po volbe
        Nevjam ši až dosäl takto rychtára volä ?
9. Pocisnimo ho!
        Šva? ež predtým nevedeli takia fígle vystrájäč, ako za terajších šäsó? Kto to smja povedač? Ni len v Amerike, ale aj v Ratkové, a to už za dávnoveké minulošči, vedeli domy z ednyho mesta ha druhva precisnúč.
        Edoráz sä im daš pri kostele nebulo zpášilo, ež vam na  planom meste stojí a ež by o velé krajší vyzerav, koby aspoň na edon láchter ta dälé stáv ku velkymu radu.
        „Ve si v tom mažmo dač rady/ povia pán kurátor. Pocisnimo ho ta dälé a bude stáč tam, kde my kcemo."
        „Ve pocisnúč, ale ak?"
        „Tuž ak — na hrachu. To je okrúhly, tot sä bude kolókač a kostel s nim."
        Aj tak urobili. Na tú stranu, na kotrú sä mav kostel dälé pomknúč, nasypali hrachu a eby vedeli, kódy už došč, pán kurátor rozprestrev kepen, kotor akurát ednú sähu dĺžky mav.  Koj tot — podá — pod nim bude, tak je už došč pocisnúty !
        A teraz išli šicí na druhú stranu ciskač. Koj sä už dlho namolestovali, išó pán kurátor na druhú stranu obzreč, ši sä už daš podáva? Uradovaný pribehne  a volá už zdeläka : „Chlapi, dobre sm. Ani hrachu nit, ani kepena nit, to je už sitko pod kostelom 1"
        „A vera aj mne sä tak deje, ež smo ho už cez hodný kus precisli," povia kostelník.
„To je istva, ež už na kräjšom pläcu stojí," rešia hlásnik.
        „No, páni bratä, koj smo tak velikú prácu vykonali, pomo sä napič," povia kurátor. Vera nezaškodží, krišä šicí. A išli a pili v té nádeji, ež daš velikyho vykäzali.
        Chyba o týždeň ide pán kurátor na Hron s krpcämi, a tu okolo Telgártu vidží ednyho žobráka vo svojom vlasnom kepenu zakrútenyho.
        „Ši sä mi to — podá — len tak marí a ši to z pravdy maj kepen? Ve tot pod kostelom spošívá! Ale aj' präcka je na nom tá istá aj futro na vlas, ako na mojom."
        „Bašík!" - kriší — , „de ste tot kepen zväli?"
        „Kde som zväv? kdeže páni zámky berú? Kúpä si. Aj jä som si ho od ednyho môjho kolegu kúpiv, šva tam ló okolo Ratkové a Kemenän žobrač chodží."
        „A ve to vera maj kepen!"
        „Maže byč, až ste ho vy stračili. Vam povedav, ež ho pri múre pri kostele najšó!"
        „No toto pekná robota!" Ale neriakl ništ, len koj domó príšó, prizría sä na kostel — a tu sä mu vidží, ež vera tot len na tom starom meste stojí.
        Ve smo my obstáli! Aldomáš vypitý, kepena nit a hrach si šärti zozobali.
 
10. Smelošč,
        Nebohý Palo Keken a Samo Frnandus buli dakody husármi pri armáde, a vera aj koj mundúr zložili, buli husárskó náturó. Ni len ež do štrapácii buli ako zo železa, ale pritom aj takí smelí, ež sä nebáli ani šärta.
        Edoráz na Ruži zabávali sä až do pónocí a koj sä domó chceli poberač, edon ich kamarát ta rešia: „Nédžite — pódá — teraz, lebo cez pónoc mátohy chodä."
        „Nito té mátohy — povia Keken — šva by mnä nastrašila."
        „Ale by si — podá — také smelošči len nemav, povia druhý kamarát, ež by si v tomto šäse do cinteríma tajšó."
        „Šva? aj do pekla!"
        „No, pódá, jä dám päč holbí vína, až teráz tajdeš a na znak toho, ež si tam bú, ednú šloväcú hlavu z krypty prnesjaš."
        „Tu je ruka; huncút, kto si slovo netríme."
        Kým sä Keken vyberav, Frnandus sä stračiv z izby a hibáj vopredok do cinteríma, skryv sä tam nu v džiare krypty.
        — Keken príde ku krypte, vopchá sä nu a pošnia potme mlatač, kým ednú
hlavu nenamlace. Vezme jú pod pazuchu a kce vom s nó ič. Tu daš z krypty za nim zavolá temným hlasom : nahaj mi hlavu, to je moja hlava !" Vam sä obzria a hlavu zalúší. „Tu jú máš — podá — koj je tvoja." A schýli sä, pošnia druhú hlädač. A koj nájde, vezme aj tú pod pazuchu a opä kce vom tajč. Ale tu sä zas ozve tot hazafi: „Nahaj mi hlavu, to je moja hlava" Obzria sä, „ej — podá — oklameš ty šärta, ale ni mnä, ty sprosták; ve adaj len dve hlavy nemáš?" A bez šitkyho konfundovanä vynesia hlavu vom a aj pekne jú prniasl na „Ružu."
 
11. Dolores!
        Ratková je šisto luteránskva mesteško. Nito tam katolíka ani za dukát, chyba koj z Lähoty kody-tody slúžka sä natrafí, šva by té druhé viary bula.
        Edoráz takáto slúžila u Martina Eštvánikóho, ale segínšä bulo vera velmi sčúpló tváriškó a genglävia na tele, tak ež o dakelo týžnó umrúla. Gazda jú statošne dav pochovač. Aj knäzä zavolav z Lähoty, kotor na jeho toku šitky ceremónie odbaviv.
        Po chranbe príde k Eštvánikovi sused Džuro Bircikó a pódá:
Ale, Martin, šva teba tot katolícky knäz tak furt spomínav ? Naveky len to spiavav, ež: „Martin, dolores! Martin, dolores!"
        „Ty sprosták", povia Martin, „koj na tvojom toku bude chranbu odbavovač,
tak nebude spiavač: Martin, dolores, ale Džuro, dolores!"
 
12. Spovedž.
        Starý Galaday, pán farár lähocký, rád by bú ratkóskych cigánó k tomu priviadl, eby šästéši chodžili taló k nemu do kostela a obzvlášte na spovedž. Preto kody-tody jich aj pošästovav, pravda, len kapustó, aj to ni takó, šva by svinä bula tri razy po né pobehala — ale šva sä z né kudlilo ani z mily. A to je vera pri kapuste zlý znak.
        Ale naší cigáni, to su vám fifici, tých s chociším neodbavíš. Obzvlášte Maco Pusák, šva dakody aj za vlašč bojovav a ako sám povedá: ež koj išó hor šlojtrom s Budípom, dorabovav bucolák pálenky — tot vera na seba velé dav. Tuž sä jim to vera velmi nepášilo.
        Edoráz okolo Velké noci poslav páter list meskú vrchnošč, eby cigánom^ na druhý den rozkázala prijč do Lähoty na spovedž. Pán rychtár poslav hajdúka, eby jim tot rozkäz zdeliv.
        Totot vešer zabúcha na Pusákovú kolibu a zakriší: „Maco! máte rozkäz, eby
ste najtro šicí išli taló do Lähoty na spovedž I"
        „Šva?" povia Maco, „adaj ža jeho kapustu? Nédemo ani pred dvere !"
        A ani nešli.
 
 
13. Rytma,
Jä som chlapec Král Ondrišó,
Mažte vedec, naš som prišó.
Pri této velké slávnošči
Jesto kolášó v hojnošči.
Jä si myslím, ež aj vy máte,
Vdäšne prímem, ag mi dáte!
Dajte, dajte, ale skoro,
Lebo zima — tajdem domó!
***
 
14. Rytma,
Té noci sä mi tak snilo,
Koj dvanác hodžín vybilo,
Ež anjalíci spjavajú
A mne takto rozpráväjú:
Chojže, Janík, do Falubó
S ednó radosnó novinó,
Ež Pán Kristus narodzený
Leží v jasloch položený.
S té noviny sä radujem
A vám dobrý den vinšujem!
Za novinu mi zaplacte
A vašok dobre poträste!
 
 
 
 ***